เรียนต่ออังกฤษ

เหตุผลที่พ่อแม่ส่งลูกไปเรียน Boarding School อังกฤษ

1.เรียน Boarding School อังกฤษ เพราะได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาโดยตรง

ทั้งนี้ที่ผู้ปกครองต้องส่งลูกหลานไป เรียน Boarding School อังกฤษ  เพราะว่าได้ไปเรียนยังถิ่นของเจ้าของภาษา โดยเล็งเห็นว่าลูกหลานที่ไป  เรียน Boarding School อังกฤษ จะมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรม และการเรียนรู้สิ่งต่างๆจากประเทศที่มีการพัฒนาจะทำให้เด็กมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาที่ประเทศไทยซึ่งอาจช่วยในเรื่องของธุรกิจครอบครัวให้ดีขึ้น

 

Picture 196

2.เรียน Boarding School อังกฤษ เพราะเป็นโรงเรียนต้นแบบกินนอนที่ทั่วโลกยอมรับ

จะว่าไปแล้วการเรียน Boarding School อังกฤษหรือโรงเรียนกินนอนนั้น ทั่วโลกเองก็ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษนั่นเอง เพราะระบบการเรียน Boarding School อังกฤษเรียนตามตารางเวลา และจะปล่อยให้นักเรียนกลับบ้านตอนปิดเทอม หรือหากวันหยุด นักเรียนไม่กลับบ้าน ก็สามารถลาออกมาเที่ยว และกลับเข้าไปตามเวลาที่โรงเรียนกำหนดได้

 

Oxford English Centre 3

3.เรียน Boarding School อังกฤษ ทำให้เด็กที่ไปเรียนมีระเบียบมากขึ้น

เรียน Boarding School อังกฤษ ก็เหมือนกับโรงเรียนกินนอนที่เมืองไทย คือจะมีตารางเวลา เรียน กินข้าว นอน อาบน้ำ ทุกอย่าง เป็นระบบเวลาหมด ข้อดีคือเด็กจะได้รู้จักการตรงต่อเวลา มีระเบียบ วินัย และการอยู่รวมกันในหอก็จะมีนักเรียนต่างอายุมาอยู่รวมกัน เพื่อให้สอนการรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือ  โดยจะมีครูพี่เลี้ยงคอยคุม