Why GENT?

ทำไมต้องไปเรียนต่อต่างประเทศกับ GENT Edutainment?

 

1. GENT Edutainment ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทฯชั้นนำของประเทศไทยในการจัดโปรแกรมซัมเมอร์คอร์ส (แบบกลุ่ม) และการให้การแนะแนวด้านการเรียนภาษาและเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ โดย GENT Edutainment เป็นเพียง 1 ใน 3 องค์กรในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดยองค์กรในระดับประเทศและระดับนานาชาติ คือ TIECA, FELCA, English UK และ Quality English จึงทำให้มั่นใจได้ว่า GENT Edutainment เป็นองค์กรแนะแนวการศึกษาที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ

 

2. GENT Edutainment ได้รับความเชื่อถือในการเป็นตัวแทนแนะแนวการศึกษาอย่างเป็นทางการอีกทั้งยังมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนมัธยมและสถาบันภาษาจากทั่วโลกกว่า 100 แห่งซึ่งมีความหลากหลายและสามารถรองรับความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนในทุกๆรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักสูตรการเรียน, ราคา, สถานที่ตั้ง ตลอดจนบรรยากาศในการเรียนและการบริหารโรงเรียน (Traditional/ Family Run schools vs Franchise schools) ซึ่งทุกๆโรงเรียนที่ผ่านการนำเสนอแก่ผู้ปกครองนั้นต่างได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี

 

3. GENT Edutainment ยึดหลักการให้บริการแบบ Professional Treat, Personal Touch กล่าวคือเจ้าหน้าที่ของ GENT Edutainment ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นมืออาชีพที่ได้รับคำชื่นชมจากบรรดาเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนสถาบันการศึกษาในต่างประเทศถึงระบบการทำงาน ความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดและการทุ่มเทที่มีต่อเด็กนักเรียนทุกคน

นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ของ GENT Edutainment ทุกคนยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการแนะแนวและวางแผนการเรียนต่อในต่างประเทศและมีประสบการณ์จริงในการศึกษาในต่างประเทศหรือเคยทำงานในต่างประเทศมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดแก่น้องๆทุกคนในการเลือกโรงเรียนและสถาบันภาษาที่เหมาะสมกับความต้องการ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง และให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับทางโรงเรียนในกรณีที่น้องๆต้องการความช่วยเหลือเมื่อเดินทางไปต่างประเทศแล้ว จึงทำให้มั่นใจได้ว่าน้องๆจะมีผู้ช่วยเหลือในการดูแลตลอดการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

 

4. ฟรีค่าบริการแนะแนวการศึกษาและให้บริการในรูปแบบ One Stop Service: นอกจาก GENT Edutainment จะเป็นผู้จัดหาโรงเรียน/ สถาบันภาษาและที่พักที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กนักเรียนแล้ว GENT Edutainment ยังเป็นผู้ดำเนินการในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอสมัครวีซ่าให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ GENT Edutainment ยังมีการจัดอบรมเพื่อปรับทัศนคติและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศ (Pre Departure Guide) อีกทั้งยังมีบริการจัดหาตั๋วเครื่องบินในราคาที่เหมาะสมแก่นักเรียนทุกคนโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด

 

5. นอกเหนือจากบริการข้างต้นแล้ว หลังจากที่นักเรียนออกเดินทาง GENT Edutainment ยังมี Hotline สำหรับน้องๆเพื่อให้สามารถติดต่อได้ยามฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนในทุกกรณีโดยผ่านการติดต่อในช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอีเมลล์, Line หรือ Facebook เพื่อให้นักเรียนมั่นใจได้ว่ามี GENT Edutainment เป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่คอยช่วยเหลือและประสานงานกับทางโรงเรียนให้ตลอดการเดินทาง