เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ

เมื่อจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาในประเทศไทยแล้ว น้องหลายๆ คนต้องการเดินตามความฝันของตัวเองเพื่อไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยในปัจจุบันการเรียนต่อปริญญาตรีในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากแต่น้องๆ ควรต้องมีความพร้อมทั้งในด้านผลการเรียน ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนทักษะภาษาอังกฤษที่ดี และที่สำคัญคือการวางแผนการเรียนต่อต่างประเทศที่ดี

GENT นอกจากเป็นผู้นำในด้านการให้คำแนะนำในการวางแผนด้านการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษารวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือซัมเมอร์คอร์สแล้ว เรายังมีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศจากประสบการณ์ตรงของผู้ให้คำปรึกษาที่พร้อมให้คำแนะนำกับน้องๆ ที่มีความสนใจในการไปเรียนต่อต่างประเทศ

สำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 ในประเทศไทยหรือเทียบเท่า และมีความสนใจที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ประเทศอังกฤษ หรือนิวซีแลนด์ เนื่องด้วยระบบการศึกษาของทั้งสองประเทศดังกล่าว โดยปรกติแล้ว น้องๆ ต้องศึกษาจนจบการศึกษาขั้นสูงสุดในระดับมัธยมของประเทศอังกฤษและนิวซีแลนด์คือ Year 13 อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยมีชั้นเรียนสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาเพียงแค่มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า Year 12 ดังนั้นการสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยจึงไม่เพียงพอต่อการเรียนต่อปริญญาตรีในประเทศอังกฤษและประเทศนิวซีแลนด์

ด้วยเหตุดังกล่าว สถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษและนิวซีแลนด์จึงได้นำเสนอหลักสูตร University Foundation Programs ให้แก่นักเรียนต่างชาติเพื่อเป็นการปรับวุฒิการศึกษาให้เพียงพอต่อการสมัครปริญญาตรี โดยการออกแบบหลักสูตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านภาษาอังกฤษและวิชาการเพื่อให้นักเรียนต่างชาติในการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีต่อไป

นอกจากนั้น เนื่องจากหลายๆ หลักสูตรในระดับปริญญาตรีของประเทศอังกฤษและนิวซีแลนด์ อาทิ สาขาธุรกิจ โดยปรกติแล้วใช้เวลาเรียนเพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น จึงทำให้การเรียน University Foundation Programs ของนักเรียนต่างชาติ ไม่ได้เป็นการเสียเวลาเพิ่มเติมโดยเปรียบเทียบหากนักเรียนต่างชาติเรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ประเทศไทย ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี หลักสูตร University Foundation Programs หรือ International Foundation Programs จึงเป็นที่นิยมของนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะนักเรียนไทยที่สนใจไปเรียนต่อปริญญาตรีในประเทศอังกฤษและนิวซีแลนด์กันอย่างมาก

สำหรับน้องๆ บางคนที่มีเกรดเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมปลายที่ดี อีกทั้งยังมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีนั้น ก็สามารถเข้าเรียนหลักสูตร International Year One Programs (IY1) ได้ด้วยเช่นกัน โดยเมื่อจบการเรียนในหลักสูตรนี้เป็นเวลา 9 เดือนแล้ว ก็สามารถที่จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยปี 2 ได้เลย

สำหรับประเทศออสเตรเลียนั้น แม้ว่าในระดับมัธยมจะมีการเรียนการสอนสูงสุดจนจบที่ระดับ Year 12 เหมือนในประเทศไทย แต่สำหรับน้องๆ ที่มีความต้องการที่จะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลียนั้น แต่อาจจะมีเกรด GPA เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมจากประเทศไทยที่ไม่สูงนัก หรือน้องๆ อาจจะยังไม่มั่นใจในด้านทักษะภาษาอังกฤษของตัวเอง น้องๆ สามารถมีทางเลือกได้โดยเข้าไปเรียนในหลักสูตร University Foundation หรือ Diploma Year One เพื่อที่จะเปิดทางในการเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำตามต้องการ

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรีในประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ หรือออสเตรเลีย สามารถเลือกประเทศได้เลยเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาต่อไป ...

 

ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเตรียมตัวเรียนต่อปริญญาตรีในต่างประเทศ

1. เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ โดยการเรียนในระดับปริญญาตรีในต่างประเทศนั้น น้องๆ ควรมีระดับภาษาอังกฤษอยู่ที่ 6.5 ขึ้นไปสำหรับการสอบ IELTS และ 80 คะแนนขึ้นไปสำหรับการสอบ TOEFL iBT

2. น้องๆ ควรมีเกรดการเรียนอย่างน้อย 2.75 หรือ C+ ขึ้นไป สำหรับการเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยระดับกลาง และ 3.00 หรือ B ขึ้นไปสำหรับการเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยระดับสูง อย่างไรก็ตาม หาก GPA โดยรวมนั้นมีคะแนนไม่ดีเท่าไหร่นัก ขอให้น้องๆ พยายามทำเกรดในวิชาสำคัญที่จะใช้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานั้นๆ อาทิ หากต้องการเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เกรดของน้องๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาเลข ควรจะทำให้ได้ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ B ขึ้นไป เป็นต้น

3. ควรตรวจสอบ Requirements ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าเรียนต่อ โดยสามารถหาข้อมูลเองได้ในเบื้องต้น หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ GENT เพื่อให้คำแนะนำ

4. ตรวจสอบงบประมาณจากผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินว่ามีความพร้อมมากแค่ไหน อาทิ การไปเรียนต่อปริญญาตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่อปีอย่างน้อยประมาณ 7 แสนบาทขึ้นไป เป็นต้น

5. เมืิ่อสำรวจตัวเองใน 4 ประเด็นเบื้องต้นแล้ว ก็สามารถโทรมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของ GENT เพื่อช่วยดำเนินการสมัครเรียนปริญญาตรีในต่างประเทศต่อไป

Testimonials

Contact Us

สอบถามข้อมูลทั่วไป (General Questions)

ขอใบเสนอราคา (Request for Price Quotations)

GENT Accreditations: