เรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกา FLS International, USA

[RoyalSlider Error] Incorrect RoyalSlider ID or problem with query.

สถาบันภาษา FLS เป็นสถาบันภาษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงอย่างมากของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย FLS ได้รับการการันตีคุณภาพและการยอมรับจากหลากหลายองค์กรอาทิ ACCET และ English USA ทั้งนี้แคมปัสส่วนใหญ่ของทางสถาบัน FLS นั้นจะตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงได้บรรยากาศเสมือนการเป็นนักศึกษาของสถาบันนั้น

สถาบัน FLS ประกอบไปด้วย 6 แคมปัสคือ Saddleback College – California, Citrus College – California, Tennessee Tech University, Las Vegas Institute, Lock Haven University – Pennsylvania และ Boston Commons โดยนักเรียนสามารถดูรายละเอียดแต่ละสถาบันได้จากที่นี่ http://www.fls.net/en/campus_locations

สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป โดยเปิดสอนในหลักสูตรดังนี้

  • Vacation English 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (18 บทเรียน)
  • General English 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (24 บทเรียน)
  • Intensive English 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (30 บทเรียน)
  • Academic English, TOEFL, GMAT 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (36 บทเรียน)

นักเรียนสามารถเลือกอยู่กับ Host Families ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่องจากทางโรงเรียน โดยใช้เวลาเดินทางมาโรงเรียนประมาณ 30-45 นาที โดยรถโดยสารประจำทาง

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอประเมินค่าใช้จ่ายโปรแกรมเรียนภาษาต่างประเทศได้ที่ 02-214-4500, 02-214-4647-48, 095-592-2563 หรือติดต่อผ่านอีเมลล์มาที่ studyabroad@gentedutainment.com