เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ Long Bay College

โรงเรียน Long Bay College ก่อตั้งเมื่อปี 1975 ถือเป็นโรงเรียน State School เปิดรับนักเรียนชายหญิงในการเข้าเรียนใน Year 9 – Year 13

เหมือนกับโรงเรียนอื่นๆในประเทศนิวซีแลนด์ที่ก่อตั้งในราวปี 1970 ภายในบริเวณโรงเรียนจะประกอบไปด้วยอาคารเรียนแบบชั้นเดียวกระจายไปทั่วทั้งแคมปัส มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และสนามกีฬาขนาดใหญ่จำนวนมาก

 

โรงเรียน Long Bay College ตั้งอยู่ทาง Northshore ทางตอนเหนือของเมือง Auckland โดยมีแคมปัสที่สวยงาม สามารถเห็นวิวทะเล โดยสามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมือง Auckland โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถโดยสารประจำทาง

สำหรับเมือง Auckland นั้นถือเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศนิวซีแลนด์ แม้ว่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่ แต่ก็เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยและไม่วุ่นวายมากจนเกินไปนัก จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนไทยที่จะไปเรียนต่อที่เมืองอ็อคแลนด์แห่งนี้

 


View Larger Map