เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ NZLC Auckland

[RoyalSlider Error] Incorrect RoyalSlider ID or problem with query.

NZLC สถาบันภาษาคุณภาพในประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีอยู่สองแคมปัสด้วยกันคือที่เมือง Auckland และ Wellington โดยทั้งสองแคมปัสนั้นต่างได้รับการรับรองคุณภาพการเรียนการสอนโดย English New Zealand

สำหรับสถาบันภาษา NZLC Auckland ประกอบไปด้วยตึกเรียนและห้องเรียนที่ทันสมัยจำนวน 30 ห้องซึ่งรองรับนักเรียนได้ถึง 250 คน, ห้องคอมพิวเตอร์, Internet Wifi, ห้องดูหนัง รวมถึง Student Lounge อีกด้วย

NZLC Auckland ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก Britomart ซึ่งเป็นสถานีรถบัสและรถไฟที่สำคัญของเมือง Auckland นอกจากนี้สถาบัน NZLC Auckland ยังตั้งไม่ไกลจากถนน Queen Street ซึ่งเป็นแหล่งร้านค้า ร้านอาหารจำนวนมากมายอีกด้วย


View Larger Map

สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป โดยเปิดสอนในหลักสูตรดังนี้

  • Part Time General English 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • Part Time IELTS 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • Full Time General English 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • Full Time IELTS/ TOEFL 23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • English + Activities 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (สำหรับเด็กนักเรียนอายุ 11 – 17 ปี)
  • High School Preparation Course

นักเรียนสามารถเลือกอยู่กับ Host Families ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่องจากทางโรงเรียน โดยใช้เวลาเดินทางมาโรงเรียนประมาณ 30 – 45 นาที โดยรถโดยสารประจำทาง

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอประเมินค่าใช้จ่ายโปรแกรมเรียนภาษาต่างประเทศได้ที่ 02-214-4500, 02-214-4647-48, 095-592-2563 หรือติดต่อผ่านอีเมลล์มาที่ studyabroad@gentedutainment.com