เรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์ Rangitoto College

โรงเรียน Rangitoto College ก่อตั้งเมื่อปี 1956 เปิดรับนักเรียนชายหญิงใน Year 9 – Year 13 เป็นโรงเรียนประเภท State School โดยในปัจจุบันถือเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์โดยมีนักเรียนอยู่ประมาณ 3,000 คน

ทั้งนี้โรงเรียน Rangitoto College ตั้งอยู่ในแคมปัสที่สวยงาม ประกอบไปด้วยอาคารเรียนที่ทันสมัย รวมถึงสนามกีฬาขนาดใหญ่จำนวนมาก

โรงเรียน Rangitoto College ตั้งอยู่บริเวณ Northshore ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Auckland

สำหรับเมือง Auckland นั้นถือเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศนิวซีแลนด์ แม้ว่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่ แต่ก็เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยและไม่วุ่นวายมากจนเกินไปนัก จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนไทยที่จะไปเรียนต่อที่เมืองอ็อคแลนด์แห่งนี้

 


View Larger Map