เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ Unique New Zealand

[RoyalSlider Error] Incorrect RoyalSlider ID or problem with query.

Unique New Zealand สถาบันชั้นนําที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชนจากกว่า 35 ประเทศมานานกว่า 23 ปี โดยสถาบันแห่งนี้ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก English New Zealand, New Zealand Qualifications Authority (NZQA) และทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามหลักเกณ์การปฏิบัติเพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ (The Code of Practice for the Pastoral Care of International Students) ซึ่งถือได้ว่า Unique New Zealand เป็นสถาบันภาษาชั้นนําที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์

Unique New Zealand ประกอบไปด้วยครูที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์สูง โดยมีอาคารเรียนสําหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 11 – 18 ปีโดยเฉพาะ ทั้งยังประกอบไปด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย, ห้อง Computer, Internet-Wifi, ห้องรับประทานอาหาร นอกจากนั้นจากการที่โรงเรียนตั้งอยู่ติดบริเวณชายหาด Browns Bay สวยงาม โรงเรียนจึงมีการจัดเตรียมอุปกรณ์กีฬาสําหรับให้เด็กนักเรียนได้ใช้สอยในยามว่างอีกด้วย อาทิ Kayak, ฟุตบอลชายหาดและปิงปอง

City of Sails หรือเมืองแห่งการแล่นเรือใบแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองที่ประชากรมากที่สุดของประเทศ นอกจากนั้นเมือง Auckland ยังได้รับการเรียกขานว่าเป็น A Big Small City กล่าวคือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่ประกอบไปด้วยหลายสิ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นความเป็นเมืองหรือแม้แต่ความงามทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แต่ก็ยังเล็กพอที่จะทําให้ผู้คนมีความเป็นมิตรและอัธยาศัยที่ดีและน่ารัก จึงทําให้เมือง Auckland แห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุด 1 ใน 10 ของโลก

สำหรับสถาบัน Unique New Zealand นั้นตั้งอยู่บริเวณ Browns Bay ทางตอนเหนือของเมือง Auckland นอกจากจะเป็นบริเวณที่พักอาศัย (Residential Area) ที่ปลอดภัย สงบ สะอาด ผู้คนเป็นมิตร แล้วยังขึ้นชื่อในเรื่องของชายหาดที่สวยงามและเต็มไปด้วยร้านค้า, ร้าน อาหารนานาชนิด, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, คลีนิคหมอและหมอฟนั, สถานีตํารวจ, ยิมและสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน ทั้งนี้บริเวณ Browns Bay นั้นตั้งอยู่หากจาก CBD หรือ City Centre ของเมือง Auckland เพียง 45-60 นาทีโดยรถโดยสารประจําทาง


View Larger Map

สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 11-17 ปี และ 18 ปีขึ้นไป โดยเปิดสอนในหลักสูตรดังนี้

  • Part Time General English 15 ชั่วโมง
  • Part Time IELTS 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • Part Time Business 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • Full Time General English 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • Full Time IELTS/ Business 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • English + Activities 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (สำหรับเด็กนักเรียนอายุ 11 – 17 ปี)
  • High School Preparation Course

นักเรียนสามารถเลือกอยู่กับ Host Families ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่องจากทางโรงเรียน โดยใช้เวลาเดินทางมาโรงเรียนประมาณ 30 – 45 นาที โดยรถโดยสารประจำทาง

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอประเมินค่าใช้จ่ายโปรแกรมเรียนภาษาต่างประเทศได้ที่ 02-214-4500, 02-214-4647-48, 095-592-2563 หรือติดต่อผ่านอีเมลล์มาที่ studyabroad@gentedutainment.com