เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

High School NZ

สำหรับท่านผู้ปกครองหรือน้องๆนักเรียนที่กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการไป เรียนต่อในประเทศนิวซีแลนด์ , เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ ทาง GENT Edutainment ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ และรายชื่อโรงเรียนในนิวซีแลนด์ เพื่อให้น้องๆและผู้ปกครอง มีความเข้าใจมากขึ้น ก่อนตัดสินใจไป “เรียนต่อนิวซีแลนด์

รู้จักกับระบบการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความปลอดภัย ทั้งนี้ โครงสร้างระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์แบ่งออกเป็น 3 ช่วงได้แก่

1. ระดับประถมศึกษา Year 1 – 8 สำหรับนักเรียนอายุประมาณ 5 – 12 ปี

2. ระดับมัธยมศึกษา Year 9 – 13 สำหรับนักเรียนอายุประมาณ 13 – 18 ปี

3. ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี โท และ เอก โดยในส่วนของระดับปริญญาตรี จะใช้ระยะเวลาในการเรียนเพียง 3 ปีเท่านั้น โดยในประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีมหาวิทยาลัยทั้งหมดเพียง 8 แห่ง

 

เทอมการศึกษาในนิวซีแลนด์

ในส่วนของปีการศึกษาสำหรับการเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้นแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 เทอมคือ
เทอมการศึกษา 1     เริ่มประมาณปลายเดือนมกราคม ถึงกลางเดือนเมษายน
เทอมการศึกษา 2     ต้นเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนกรกฎาคม
เทอมการศึกษา 3     ปลายเดือนกรกฎาคม ถึงปลายเดือนกันยายน
เทอมการศึกษา 4     กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนธันวาคม
โดยโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์จะทำการปิดภาคเรียนสั้นๆ ครั้งละ 2 สัปดาห์ในแต่ละเทอมการศึกษา และปิดเทอมใหญ่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมจนถึงปลายเดือนมกราคมของทุกปี

 

ประเภทของโรงเรียนมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์

1. โรงเรียนรัฐบาล (State School) กว่า 80% ของโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์นั้นจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล ซี่งมีข้อกำหนดในการรับนักเรียนในท้องที่เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนั้นๆ โดยปรกติแล้วโรงเรียนรัฐบาลจะมีจำนวนนักเรียนค่อนข้างมาก ตลอดจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ค่อนข้างทันสมัยและครบครัน นอกจากนั้นโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา (Co – Education) และใช้หลักสูตรการเรียนแบบ National Certificate Educational Achievement – NCEA สำหรับที่พัก โดยทั่วไปแล้วโรงเรียนประเภทนี้จะเป็นโรงเรียนแบบไปกลับ หรือสำหรับนักเรียนต่างชาติจะต้องพักอาศัยอยู่กับครอบครัวท้องถิ่นชาวนิวซีแลนด์

2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน (Integrated School) เป็นโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลบางส่วน โดยทั่วไปโรงเรียนประเภทนี้จะเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวข้องและมีประวัติการก่อตั้งที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทางศาสนา ทั้งนี้โดยทั่วไปโรงเรียนประเภทนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าโรงเรียนรัฐบาลไม่มากนัก

3. โรงเรียนเอกชน (Private School) เป็นโรงเรียนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่เด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และการจัดสรรงบประมาณต่างๆล้วนแล้วมาจากเงินค่าเทอมของนักเรียน ซึ่งทำให้ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนประเภทนี้จะสูงกว่าโรงเรียนประเภทอื่นๆ
 

New Zealand High Schools Atheletes

 

หลักสูตรการเรียนมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์

สำหรับหลักสูตรการเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

1. หลักสูตร NCEA เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์ โดยกว่า 95% ของโรงเรียนมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์จะใช้หลักสูตร NCEA

2. หลักสูตร IGCSE – Cambridge ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในนานาชาติ โดยเน้นเรื่องความเข้มข้นในด้านวิชาการเฉพาะแขนง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองมีความถนัดและเจาะลึกในรายละเอียด

3. หลักสูตร IB เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ทั้งนี้หลักสูตรจะเน้นเรื่องการเรียนในวิชาพื้นฐานที่สำคัญในทุกๆด้าน ตลอดจนการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในด้านวิชาการอีกด้วย

ทั้งนี้สำหรับบางโรงเรียน อาจมีการเปิดการเรียนการสอนทั้งสองหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ Year 11 – Year 13 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนในหลักสูตรที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด
 

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ กับ GENT

สำหรับน้องๆหรือผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไป “เรียนต่อนิวซีแลนด์ ในระดับชั้นมัธยม” ทีมงาน GENT ได้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงในประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจ ซึ่งรายชื่อโรงเรียนนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ทางบริษัทฯ สามารถติดต่อโรงเรียนอื่นๆหากท่านมีความประสงค์ที่จะทำการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนเฉพาะที่ต้องการ

นอกจากการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมแล้ว เราจำเป็นต้องมีการพูดคุยเพื่อขอข้อมูล ประวัติการศึกษา รวมถึงความชอบ งานอดิเรกต่างๆ เพื่อเลือกสรรโรงเรียนที่เหมาะสมให้แก่ทางนักเรียน

หากน้องๆหรือผู้ปกครอง มีคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆที่ต้องการอยากรู้
ทั้งในเรื่องของการเลือกโรงเรียน,ข้อมูลของโรงเรียน ตลอดจนเรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการไป เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์
GENT Edutainment” มีความพร้อมและยินดีที่จะให้คำแนะนำปรึกษา
(ควรวางแผนการเตรียมตัวเรียนต่อมัธยมในต่างประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน)
ติดต่อหาเราได้ที่ Tel: 02-613-9700, 02-214-4500
Hotline (24 Hrs): 088-884-5004, 088-885-9005

รวมรายชื่อโรงเรียนมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์

New Zealand Study Abroad

SchoolTypeGenderLocation
Auckland Grammar SchoolState SchoolCo-edAuckland
Epsom Girls’ Grammar SchoolState SchoolCo-edAuckland
Rangitoto CollegeState SchoolCo-edAuckland
Long Bay CollegeState SchoolCo-edAuckland
Avondale CollegeState SchoolCo-edAuckland
St Peter’s School, CambridgePrivate SchoolCo-edCambridge
St Paul’s Collegiate SchoolPrivate SchoolCo-edHamilton
Wanganui Collegiate SchoolState Integrated SchoolCo-edWanganui