ส่วนลดพิเศษ เฉพาะ GENT เท่านั้น สถาบัน Excel English London

พิเศษ สำหรับปี 2014 เมื่อสมัครเรียนกับสถาบัน Excel English London ทั้ง 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ 22 สัปดาห์ รับส่วนลดดังนี้

1. ลงทะเบียนเรียน 10 สัปดาห์ เรียนฟรี 2 สัปดาห์

2. ลงทะเบียนเรียน 20 สัปดาห์ เรียนฟรี 4 สัปดาห์

3. ลงทะเบียนเรียน 30 สัปดาห์ เรียนฟรี 6 สัปดาห์

4. ใช้สิทธิ์ได้สำหรับคอร์ส 15 ชั่วโมง (เฉพาะ GENT เท่านั้น) และ 22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Excel English London ได้ที่นี่ (Click here)