ความประทับใจจากน้อง

ชานน บุญรัตนสมัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทย์ศาสตร์

การมาเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน Hampstead School of English ที่กรุงลอนดอนครั้งนี้ของผม เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่วิเศษที่สุดในชีวิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทย์ศาสตร์

ชานน บุญรัตนสมัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทย์ศาสตร์

London, United Kingdom

Hampstead School of English

การมาเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน Hampstead School of English ที่กรุงลอนดอนครั้งนี้ของผม เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่วิเศษที่สุดในชีวิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +