สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

เกวลิน กลิ่นทวี

สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

London, United Kingdom

Excel English

เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ต้องห่างบ้าน ห่างครอบครัวมาไกล เป็นครั้งแรกที่มีความกลัวหลายๆ อย่างเข้ามาในชีวิต กลัวไม่มีเพื่อน กลัวอยู่ไม่ได้ กลัวโฮสต์ กลัวทุกอย่าง แต่พอมาแล้วก็รู้ว่าการกลัวนั้นเป็นสิ่งที่คิ […]

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +