เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Recommend

Bayfield High School

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Bayfield High School เป็นโรงเรียนสหชั้นนำแห่งหนึ่ง ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1961 เปิดรับนักเรียนชั้น Year 9 – 13 มีนักเรียนประมาณ 600 คน และมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 70 คน ตั้งอยู่ที่เมือง Dunedin ใน […]

Recommend

Prior Park College

Boarding Schools in South West
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Prior Park College ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “The most beautiful boarding schools in the UK” Prior Park College เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 1830 เปิดรับนักเรียนชายหญิงอายุต […]

Recommend

Rangitoto College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Rangitoto College ก่อตั้งเมื่อปี 1956 เปิดรับนักเรียนชายหญิงใน Year 9 – 13 เป็นโรงเรียนประเภท State School โดยในปัจจุบันถือเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์โดยมีนักเรียนอยู่ประมาณ 3,00 […]

Recommend

Samuel Marsden Collegiate School

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Samuel Marsden Collegiate School ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเอกชนหญิงล้วนที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์ นักเรียนมีจำนวน 650 คน โรงเรียนมี 2 วิทยาเขตด้วยกัน ได้แก่วิทยาเขต Karori ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน รั […]

Recommend

St Peter’s Cambridge

High Schools in Cambridge (NZ)
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St Peter’s Cambridge เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมเอกชนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1936 เปิดสอนนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ Year 7 – 13 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ […]

Recommend

Brighton College

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Brighton College ก่อตั้งในปี 1845 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี ทั้งนี้โรงเรียน Brighton College เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในด้านวิชาการ โดยได้รับการจัดอันดับจา […]

Recommend

Oswestry School

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Oswestry School เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนต่างชาติและนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 11 – 18 ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1407 โดยถือเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดยเปิดการเรียนการสอนใ […]

Recommend

Bishopstrow College

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Bishopstrow College ก่อตั้งในปี 2006 เป็นโรงเรียนประเภท International Study Centre ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดขึ้นสำหรับการเตรียมความพร้อมนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนประจำที่ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ […]

Abingdon School

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Abingdon School เป็นโรงเรียนประจำประเภทชายล้วน ตั้งอยู่ที่เมือง Abingdon แคว้น Oxfordshire ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนที่เก่าแก่เป็นอันดับที่ 20 ของประเทศอังกฤษ โดยก่อตั้งมานานกว่า 750 ปีและมีประวัติศ […]

Ackworth School

Boarding Schools in Yorkshire and the Humber
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Ackworth School เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ เปิดรับนักเรียนต่างชาติและนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 11 – 18 ปี โดยนอกจากจะมี Main School แล้ว ยังมีส่วนของ Ackworth International […]

Ardingly College

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Ardingly College เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา ก่อตั้งในปี 1858 เปิดรับนักเรียนประจำที่เป็นนักเรียนต่างชาติตั้งแต่อายุ 13 ปี โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณกว้างขวางกว่า 230 เอเคอร์ โดยอยู่ไม่ไกลจากเมือง Ha […]

Ashburton College

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Ashburton College เป็นโรงเรียนสห เปิดรับนักเรียน Year 9 – 13 มีนักเรียนราว 1,232 คน ตั้งอยู่ในเมือง Ashburton ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใจกลางเมืองหลายแห่ง ตั้งอยู่ใต้เทือกเขาแอลป์ ตอนใต้ของ Can […]

Athens Christian School

High Schools in Georgia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Athens Christian School ก่อตั้งเมื่อปี 1970 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 750 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ […]

Badminton School

Boarding Schools in South West
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Badminton School เป็นโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดัง เปิดรับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 9 – 18 ปี ก่อตั้งในปี 1858 ตั้งอยู่ในเมือง Bristol ซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาเนื่องจากเป็นที่ตั้งขอ […]

Beckman Catholic High School

High Schools in Iowa
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Beckman Catholic High School เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมานานกว่า 52 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 ถือเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School ที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 7 – 12 โดยมีนักเรียนทั้งหมดปร […]

Bellerbys College Brighton (Study Group)

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Bellerbys College – Brighton หนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษ เปิดสอนตั้งแต่หลักสูตร iGCSE, A Level, Pre A Level จนถึง University Foundation เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนนานาชาติ […]

Bellerbys College Cambridge (Study Group)

Boarding Schools in East of England
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Bellerbys College หนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษ เปิดสอนตั้งแต่หลักสูตร iGCSE (4 เทอม) , A Level, University Foundation เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนนานาชาติก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลั […]

Bellerbys College London (Study Group)

Boarding Schools in London
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Bellerbys College London หนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษ เปิดสอนตั้งแต่หลักสูตร IGCSE (3 เทอม), A Level, Pre-Foundation, Foundation, Extended Foundation, Undergraduate Year 1, Englis […]

Box Hill School

Boarding Schools in London
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Box Hill School อีกหนึ่งทางเลือกของโรงเรียนที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองและไม่ไกลจากลอนดอน Box Hill School ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมือง Dorking โดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่ไม่เกิน 45 นาทีในการเดินทางเข้าสู่ Waterloo Stat […]

Bronte College

High Schools in Toronto
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

โรงเรียนบรอนต์คอลเลจก่อตั้งขึ้นในปี 1991 เป็นโรงเรียนเอกชนที่ใช้หลักสูตร International Baccalaureate หรือ(IB) ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษามาตรฐานระดับโลก เปิดทำการสอนในระดับชั้น Grade 9-12 โดยมีทั้งหลักสู […]

Burnside High School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Burnside High School เป็นโรงเรียนสหของรัฐ เปิดรับนักเรียน Year 9 – 13 ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1959 ตั้งอยู่ในย่านชานเมือง Burnside ในไครสต์เชิร์ช มีนักเรียนประมาณ 2,570 คน ถือเป็นโรงเรียนที่อยู่นอกโอ๊คแล […]

Burr and Burton Academy

High Schools in Vermont
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Burr and Burton Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School/ Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 680 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ 14 […]

Canyonville Christian Academy

High Schools in Oregon
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Canyonville Christian Academy ก่อตั้งในปี 1924 ถือเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School ขนาดเล็กที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 120 คน โดยมีนักเรียนต่างช […]

Carmel College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Carmel College เป็นโรงเรียนชั้นนำในระดับชั้นมัธยมศึกษาคาทอลิคประเภทหญิงล้วน เปิดสอนในระดับชั้น Year 7 – 13 โดยนักเรียนอินเตอร์สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ Year 9 เป็นต้นไป ในปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,05 […]

Caterham School

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Caterham School เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ ก่อตั้งในปี 1811 โดยเปิดรับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 11 – 18 ปี ทั้งนี้ ทางโรงเรียนมีความเชื่อมั่นว่าการศึกษา […]

CATS Academy Boston

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

010 CATS Academy Boston เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School/ Day School ขนาดเล็กที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนประมาณ 400 คน ซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 90% ทางโรงเรี […]

CATS College Cambridge (CEG)

Boarding Schools in East of England
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

CATS College เป็นสถาบันชั้นนำในหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย ก่อตั้งมาแล้วกว่า 66 ปี เป็นส่วนหนึ่งของ Cambridge Education Group มีมหาวิทยาลัยพันธมิตรชั้นนำในสหราชอาณาจักรกว่า 60 แห่ง นั […]

CATS College Canterbury (CEG)

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

CATS College เป็นสถาบันชั้นนำในหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย ก่อตั้งมาแล้วกว่า 66 ปี เป็นส่วนหนึ่งของ Cambridge Education Group มีมหาวิทยาลัยพันธมิตรชั้นนำในสหราชอาณาจักรกว่า 60 แห่ง นั […]

CATS College London (CEG)

Boarding Schools in London
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

CATS College เป็นสถาบันชั้นนำในหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ามหาวิทยาลัย ก่อตั้งมาแล้วกว่า 66 ปี เป็นส่วนหนึ่งของ Cambridge Education Group มีมหาวิทยาลัยพันธมิตรชั้นนำในสหราชอาณาจักรกว่า 60 แห่ง นั […]

Cheltenham College

Boarding Schools in South West
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Cheltenham College ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1841 เป็นโรงเรียนสหศึกษาดั้งเดิมแห่งหนึ่งของอังกฤษ โดยมีทั้งนักเรียนไปกลับและนักเรียนประจำ เปิดรับสมัครนักเรียนอายุ 13 – 18 ปี โรงเรียนตั้งอยู่ในเมือง Chelten […]

Chilton Saint James School

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Chilton Saint James School เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วนชั้นนำของประเทศ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ Year 1 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 450 คน โดยจากความสำเร็จ 98 ปีที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนมีความภาคภูมิใจก […]

Christ College, Brecon

Boarding Schools in Wales
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Christ College, Brecon  ก่อตั้งในปี 1541 มีอายุกว่า 600 ปี ตั้งอยู่ในเมือง Brecon ในแถบเวลส์ เปิดรับนักเรียนชายหญิงอายุตั้งแต่ 7 – 18 ปี เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Town Main School ในหลักสูตร GCSE และ […]

Columba College

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Columba College เป็นหนึ่งในโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงในประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1915 เปิดรับตั้งแต่ Year 7 – 13 โดยในระดับมัธยมเปิดรับเฉพาะเด็กผู้หญิง โดยมีให้เลือกทั้งแบบอยู่ประจำ แ […]

Concord College

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Concord College ก่อตั้งในปี 1949 เปิดรับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่อายุ 12 – 18 ปี ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ โดยมีนักเรียนกว่า 70% สามา […]

Coquitlam School District

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Coquitlam School District  (SD43) เขตการศึกษาโคควิทแลม (Coquitlam) เป็นโรงเรียนในเขตการศึกษาที่ 43 ของประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ในเมือง Coquitlam ในรัฐ British Columbia ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามน่าอยู่อาศัยแล […]

Culford School

Boarding Schools in East of England
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Culford School มุ่งเน้นให้การศึกษาแก่นักเรียนในรูปแบบของความท้าทาย การเข้าถึง และความสนุกสนาน ทางโรงเรียน Culford ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียนในด้านความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมกับสังคม […]

Darfield High School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Darfield High School เป็นโรงเรียนที่สหศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1951 มีนักเรียนราว 840 คน มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 35 คนจากประเทศญี่ปุ่น บราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี เกาหลี จีน และประเทศไทย ตั้งอยู่ชานเมือ […]

Dean Close School

Boarding Schools in South West
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Dean Close School ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1886 ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมประเภทสหศึกษาที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในด้านวิชาการโดยมีนักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย Oxford ห […]

Delta School District

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

โรงเรียนไฮสคูล Delta school District ตั้งอยู่ 30 นาทีจากแวนคูเวอร์, บริติชโคลัมเบีย, 20 นาทีจากท่าอากาศยานนานาชาติแวนคูเวอร์ Delta มี 31 โรงเรียนมัธยมและประถมศึกษาในชุมชนของ Delta, Ladner และ Tsawwass […]

DLD College Cambridge

Boarding Schools in East of England
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Abbey DLD College ถือเป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งในปี 1931 และเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานไปเรียนยังมหาวิทยาลัยชั้นนำใน […]

DLD College London

Boarding Schools in London
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Abbey DLD College ถือเป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งในปี 1931 และเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานไปเรียนยังมหาวิทยาลัยชั้นนำใน […]

DLD College Manchester

Boarding Schools in North West
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Abbey DLD College ถือเป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งในปี 1931 และเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานไปเรียนยังมหาวิทยาลัยชั้นนำใน […]

Dulwich College

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Dulwich College ก่อตั้งขึ้นในปี 1619 เป็นสถานบันที่มีชื่อเสียงอันยาวนานแห่งหนึ่งในอังกฤษ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอน เปิดสอนหลักสูตร A – Levels และ GCSE  ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่ม […]

Dunstan High School

High Schools in Queenstown + Wanaka + Alexandra
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Dunstan High School โรงเรียนรัฐบาลแบบสหศึกษาในเมือง Alexandra โดยเป็นโรงเรียนมัธยมหนึ่งเดียวในแถบ Central Otago ก่อตั้งในปี 1962 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 540 ค […]

Eastbourne College

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Eastbourne College เป็นโรงเรียนประจำเต็มที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี โดยโรงเรียนเพิ่งเฉลิมฉลองการครบรอบ 150 ปีในปี 2017 โดยมีแผนการพัฒนาแคมปัสที่มีมูลค่ากว่า 1500 ล้านบาทสำหรับการส […]

Ellesmere College

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Ellesmere College ก่อตั้งขึ้นในปี 1884 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 9 – 18 ปี โดยนักเรียนในโรงเรียนมีทั้งสิ้นประมาณ 600 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 15% สำหรับโรงเรียน Ellesme […]

Evangel Christian Academy

High Schools in Louisiana
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Evangel Christian Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 680 คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลาง โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อค […]

Faith Christian Academy

High Schools in Colorado
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Faith Christian Academy เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 1000 คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุ […]

Fulneck School

Boarding Schools in Yorkshire and the Humber
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Fulneck School เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ โรงเรียน Fulneck School ก่อตั้งในปี 1753 และเปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 – 18 ปี โดยเปิดรับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ […]

Garin College

High Schools in Nelson
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Garin College เปิดรับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่ Year 9 – 13 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ทันสมัย ก่อตั้งในปี 2002 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 512 คน และมีนักเรียนชาวต่างชาติจำนวน 25 คน ถึงแม้ว่าภายในโรงเ […]

Godolphin School

Boarding Schools in South West
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Godolphin School ก่อตั้งในปี 1726 โดยถือเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ เปิดรับนักเรียนหญิงตั้งแต่อายุ 3 – 18 ปี เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนทั้งสิ้น 423 คน โดยมีนักเ […]

Golden Bay High School

High Schools in Nelson
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Golden Bay High School เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 11 – 18 ปี หรือ Year 7 – 13 สภาพแวคล้อมรอบโรงเรียนมีความเป็นธรรมชาติเพราะตั้งอยู่ใกล้กับชายหาดและอุทยานแห่งชาติถึง 2 แห่ง […]

Golden Hills School Division

High Schools in Alberta
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Golden Hills School Division (GHSD) เป็นกลุ่มโรงเรียนรัฐบาลตั้งอยู่ชานเมืองคัลการี่ รัฐอัลเบอร์ต้า ครอบคลุม 3 เมืองเล็กๆ ได้แก่ Strathmore, Drumheller และ Three Hills คัลการี่เป็นเมืองใหญ่แห่งหนึ่งของ […]

Haileybury School

Boarding Schools in East of England
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Haileybury School ก่อตั้งในปี 1862 เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เปิดรับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่อายุ 11 – 18 ปี โดยมีนักเรียนประมาณ 800 คน มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 25% ของนักเรียนทั้งหมด สำหรับด้านวิชาการนั้น ท […]

Handcross Park Prep School

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Handcross Park Prep School หนึ่งในโรงเรียน Prep School ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโรงเรียนของกลุ่ม Brighton College เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 1887 โดยเปิดรับน […]

Harrogate Ladies’ College

Boarding Schools in Yorkshire and the Humber
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Harrogate Ladies’ College เป็นโรงเรียนหญิงล้วนชั้นนำของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสวรรค์แห่งการพักผ่อนที่สวยงามอย่าง Harrogate ซึ่งได้รับการโหวตให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่และแสนจะมีความสุขที่สุดของอ […]

Hereford Cathedral School

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Hereford Cathedral School เป็นโรงเรียน ที่ก่อตั้งมายาวนานและมีชื่อเสียงแห่งนึงของอังกฤษ โรงเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและ โบสท์ที่มีขนาดใหญ่  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 715 คน ซึ่งมีอายุตั้ง […]

Scholarship

Heretaunga College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Heretaunga College เป็นโรงเรียนมัธยมสมัยใหม่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวลลิงตัน มีนักเรียนทั้งหมด 730 คน ก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี มีสาขาวิชามากมายให้นักเรียนได้เลือกเรียน สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ 13 – […]

James Hargest College

High Schools in Invercargill
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

James Hargest College ตั้งอยู่ที่เมือง Invercargill ก่อตั้งในปี 1958 เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 2 พันคน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 […]

Kaikorai Valley College

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Kaikorai Valley College ก่อตั้งมายาวนานกว่า 55 ปี เป็นโรงเรียนสหแบบดั้งเดิม มีชื่อเสียงในฐานะโรงเรียนที่มีความปลอดภัยสูง ส่งเสริมความเป็นเลิศในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรม หรือกีฬา ม […]

Kapiti College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Kapiti College เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เปิดรับนักเรียน Year 9 – 13 หรือตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนกว่า 1,500 คน รวมทั้งนักเรียนต่างชาติ 75 คน จากหลากหลายประเทศเช่น ญี่ปุ่น […]

Kavanagh College

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Kavanagh College ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Dunedin ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 เป็นโรงเรียนสห มีนักเรียนราว 900 คน และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในโอทาโก โรงเรี […]

Kent College Canterbury

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Kent College ก่อตั้งในปี 1885 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนสำหรับนักเรียนชายและหญิงอายุตั้งแต่ 3 -18 ปี และเปิดรับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 7 – 18 ปี มีนักเรียนประมาณ 700 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 1 […]

Kingham Hill School

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Kingham Hill School เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดกลาง ก่อตั้งเมื่อปี 1886 ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณกว่า 96 เอเคอร์และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามกีฬาที่ยอดเยี่ยม ทั้งนี้โรงเรียน Kingham Hill มี […]

Kingswood School

Boarding Schools in South West
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Kingswood School เปิดรับนักเรียนประจำอายุตั้งแต่ 7 – 18 ปี มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 12% ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนสหศึกษาที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยกว่า 85% ของนักเรียนที่จบการศึกษาสามารถสอบเข้ามหาว […]

Lancing College

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Lancing College ก่อตั้งในปี 1848 เปิดรับนักเรียนชายหญิงอายุระหว่าง 13 – 18 ปี โดยในปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 556 คน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 176 คน และเป็นนักเรียนไทยประมาณ 5 คน Lancing Col […]

Leighton Park School

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Leighton Park School ก่อตั้งในปี 1890 เปิดรับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่อายุ 11 – 18 ปี โดยในปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 450 คน และมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 100 คน ตั้งอยู่ในพื้นที่กว่า 150 ไร่ โดยสามารถเดินทา […]

Lincoln High School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Lincoln High School เป็นโรงเรียนสหของรัฐ มีนักเรียนประมาณ 1,600 คน เปิดรับนักเรียน Year 9 – 13 โรงเรียนตั้งอยู่นอกเมืองไครสต์เชิด มีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเป็นมิตร มีความปลอดภัยสูง นักเรียนมาจากหลากหลายป […]

Lindisfarne College

High Schools in Hastings
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Lindisfarne College เป็นโรงเรียนประจำชายล้วนชั้นนำ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 ก่อตั้งขึ้นในปี 1953 โรงเรียนขนาดไม่ใหญ่ มีจำนวนนักเรียนโดยประมาณ 500 คน แต่ถือว่าเป็นโรงเรียนชายล้วนที่มีคุ […]

Logan Park High School

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Logan Park High School มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในวิชาการ โดยมีหลักสูตรการเรียนระดับอุดมศึกษาควบคู่ไปกับหลักสูตร NCEA เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีคลาสเรียนศ […]

Lucton School

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Lucton School ก่อตั้งในปี 1708 และเปิดรับนักเรียนชายหญิงอายุตั้งแต่ 5 – 19 ปี และเปิดรับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 7 – 18 ปี มีนักเรียนทั้งสิ้น 276 คน โดยมีนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องเพียงแค่ 12 คน ทั้งนี้โรง […]

LVS Ascot

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

LVS Ascot ก่อตั้งในปี 1803 เปิดรับนักเรียนชายหญิงอายุตั้งแต่ 5 – 18 ปี และเปิดรับนักเรียนประจำอายุตั้งแต่ 8 – 18 ปี โดยในปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 940 คน และมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 120 คน LVS Ascot ถื […]

Malden Catholic High School

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Malden Catholic High School เป็นโรงเรียนประเภท Day School ชายล้วนที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน ก่อตั้งเมื่อปี คศ. 1845 โดยโรงเรียนมีความทุ่มเทต่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกคนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย ปัจจุบันม […]

Marlborough Boys’ College

High Schools in Nelson
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Marlborough Boys’ College เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เก่าแก่ก่อตั้งขึ้นในปี 1900 เปิดรับเฉพาะนักเรียนชายตั้งแต่ Year 9 – 13 หรือ อายุ 13 – 18 ปี โรงเรียนมีความมุ่งเน้นหลักสูตรด้านความเป็นผู้นำให้กับนั […]

Matignon High School

High Schools in Massachusetts
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Matignon High School นั้นเป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9-12 โดยมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 450 คน พันธกิจของโรงเรียนคือต้องการขับเคลื่อนนักเรียนให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ในส่วนของวิ […]

Michigan Lutheran High School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Michigan Lutheran High School ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี ถือเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School ขนาดเล็กที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 100 คน โดยมีนักเรีย […]

Mill Hill School

Boarding Schools in London
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Mill Hill School ตั้งอยู่ในโซน 3 ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน ก่อตั้งในปี 1807 โดยมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและระดับนานาชาติมานานกว่า 200 ปี ทั้งนี้โรงเรียน Mill Hill School มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงและบทบาท […]

Millfield School

Boarding Schools in South West
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Millfield School เป็นโรงเรียนสหศึกษาระบบเอกชนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นในปี 1935  และมีเด็กนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,250 คน ซึ่งรวมนักเรียนประจำประมาณ 950 คน โดยมีนักเรียนถึง 7 […]

Monkton Combe School

Boarding Schools in South West
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Monkton Combe School ตั้งอยู่ใกล้กับ Bath เมืองมรดกโลกยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เปิดให้ศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 2 – 18 ปี ในระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยมตอนปลาย Monkton เป็นโรงเรียนแห่งแรงบันดาลใจข […]

Moreton Hall School

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Moreton Hall School หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนที่มี Value Added สูงที่สุดโดยมหาวิทยาลัย Durham โรงเรียน Moreton Hall School ก่อตั้งเมื่อปี 1913 เปิดรับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต […]

Mount Aspiring College

High Schools in Queenstown + Wanaka + Alexandra
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Mount Aspiring College ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1986 มีนักเรียนประมาณ 840 คน และนักเรียนต่างชาติราว 23 คน และเป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในนิวซีแลนด์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดึงดูดนัก […]

Mountainview High School

High Schools in Timaru + Oamaru
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Mountainview High School เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี 1984 เปิดรับสมัครนักเรียนระหว่าง Year 9 – 13 ตั้งอยู่ในเมือง Timaru ใจกลาง South Canterbury ในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ Timaru เป็นเม […]

Mt. Blue High School

High Schools in Maine
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Mt. Blue High School ก่อตั้งเมื่อปี 1959 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 800 คน มีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ 15:1 ป […]

Muskegon Catholic Central High School

High Schools in Michigan
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Muskegon Catholic Central School ก่อตั้งเมื่อปี 1953 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Day School ขนาดกลลางที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 9 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 480 คน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ท […]

Napier Boys’ High School

High Schools in Napier
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Napier Boys’ High School ก่อตั้งในปี 1873 ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดโรงเรียนหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ กีฬา และมีธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของโรงเรีย […]

Napier Girls’ High School

High Schools in Napier
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Napier Girls’ High School เป็นโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนชื่อดังของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครนักเรียนหญิงอายุตั้งแต่ 13 – 18 ปี (Year 9 – 13) ก่อตั้งในปี 1885 โดยมุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพการเรียนการส […]

Nebraska Christian School

High Schools in Nebraska
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Nebraska Christian School เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 1 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 200 คน โดยมีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพียงแค่ 11:1 ปัจจุบั […]

Nelson College for Boys

High Schools in Nelson
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Nelson College for Boys เป็นโรงเรียนชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1856 มีประวัติความเป็นมากว่า 162 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนชายประมาณ 1,230 คน และมีนักเรียนชาวต่างชาติ 75 คน ส […]

Nelson College for Girls

High Schools in Nelson
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Nelson College for Girls เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานกว่า 130 ปีในด้านการเรียนการสอนซึ่งถือเป็นโรงเรียนอันดับต้นของประเทศนิวซีแลนด์โดยมีคะแนนเฉลี่ยในการสอบ NCEA อยู่ในระดับสูง ก่อตั […]

New Plymouth Boys’ High School

High Schools in New Plymouth
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

New Plymouth Boys’ High School ก่อตั้งในปี 1882 ถือเป็นโรงเรียนชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดโรงเรียนหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนชายตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี หรือ Year 9 – 13 โดยปัจจุบันมีเด็กน […]

New Plymouth Girls’ High School

High Schools in New Plymouth
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

New Plymouth Girls’ High School ก่อตั้งในปี 1885 ถือเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่เก่าแก่ที่สุดโรงเรียนหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ และได้รับการยอมรับในฐานะโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนชั้นเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นใ […]

Northcote College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Northcote College ถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักเรียนไทย โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 1877 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้นไปเพื่อเข้าเร […]

Onslow College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Onslow College เป็นโรงเรียนสหของรัฐบาล ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2011 มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ตั้งอยู่ที่จอห์นสันวิล บนเนินเขาชานกรุงเวลลิงตัน นั่งรถไฟเพียง 20 นาทีจากใจกลางเมือง Onslow College จะเน้นทางด้านว […]

Oundle School

Boarding Schools in East Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Oundle School โรงเรียนประจำที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศอังกฤษ  เป็นโรงเรียนที่ได้รับการโหวตให้เป็นโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดของอังกฤษในปี 2013   ตั้งอยู่ที่เมือง Oundle ห่างจากเมืองลอน […]

Palmerston North Boys’ High School

High Schools in Palmerston North
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Palmerston North Boys’ High School เปิดรับนักเรียนชายตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี หรือ Year 9 – 13 โดยปัจจุบันมีเด็กนักเรียนประมาณ 1,800 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 50 คนและเป็นนักเรียนไทยประมาณ 10 […]

Pickering College

High Schools in Toronto
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

โรงเรียนพิคเคอร์ริ่งเป็นโรงเรียนเอกชนก่อตั้งมาแล้ว 177 ปี โดยทำการก่อตั้งขึ้นในปี 1842 โดยครอบครัว เควกเกอร์ (Quaker) โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึง Grade12 โดยรับทั้งนักเรียนประจำและไปกลับ ทั้ […]

Prior’s Field School

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Prior’s Field School เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับโรงเรียนหญิงล้วนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ไกลจากเมืองลอนดอนเพียงไม่เกิน 60 นาที ตั้งอยู่ในพื้นที่กว่า 100 ไร่ ในบริเวณสวนที่กว้างใหญ่และปลอดภัย โดยโรงเรียนเปิดร […]

Queen Ethelburga’s College

Boarding Schools in Yorkshire and the Humber
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Queen Ethelburga’s College (QE) ถือเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศอังกฤษที่มีผลการเรียนและติดอันดับไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนอยู่เสมอ โรงเรียน QE ก่อตั้งใน 1912 โดยปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,000 คน กว่า 50% เป็ […]

Queen’s College

Boarding Schools in South West
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Queen’s College เป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดใน Taunton, Queen’s College ก่อตั้งในปี 1843 โดยในปัจจุบันเปิดรับนักเรียนชายและหญิงอายุตั้งแต่ 11 – 18 ปี มีนักเรียนประมาณ 710 คน โด […]

Rangi Ruru Girls’ School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Rangi Ruru Girls’ School โรงเรียนหญิงล้วนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นหนึ่งในโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี 1889 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 ปัจจุบันมี […]

Ratcliffe College

Boarding Schools in East Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Ratcliffe College ก่อตั้งในปี 1847 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนทั้งสิ้น 823 คน เปิดรับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 9 – 18 ปี โดยปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 63 คน ทั้งนี้ Ratcliffe College อาจเป็นท […]

Riccarton High School

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Riccarton High School โรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา ก่อตั้งในปี 1958 เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงและมีความสำเร็จทางวิชาการมาอย่างยาวนาน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 มีนักเรียนทั้งหมด 950 […]

Roedean School

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Roedean School เป็นหนึ่งในโรงเรียนหญิงล้วนที่เก่าแก่ที่สุดและดีที่สุดของประเทศอังกฤษ ก่อตั้งในปี 1895 ตั้งอยู่ที่เมืองไบรท์ตั้น ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ […]

Roncalli College

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Roncalli College เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนประมาณ 500 คน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 และจะเปิดรับนักเรียนต่างชาติเพียงปีละ 30 คน นักเรียนที่จบออกไปมากกว่าร้อยละ 80 ได้เข้าไปศึกษาต่อใน […]

Royal Russell School

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Royal Russell School อีกหนึ่งโรงเรียนประจำชื่อดังที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองลอนดอน ก่อตั้งขึ้นในปี 1853 โดยมีสมเด็จพระราชินีเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เปิดรับนักเรียนประจำชายและหญิงอายุตั้งแต่ 11 […]

Rydal Penrhos School

Boarding Schools in Wales
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Rydal Penrhos School ก่อตั้งในปี 1880 เปิดรับสมัครนักเรียนชายหญิงแบบประจำตั้งแต่อายุ 11 – 18 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 700 คน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 100 คน ทางโรงเรียนเปิดสอนในหลักสูตร GCSE, […]

Scarborough College

Boarding Schools in Yorkshire and the Humber
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Scarborough College เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและไป-กลับ เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี 1896 Scarborough College มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นเลิศอยู่เสมอ และเชื่อว่านักเรียนจะสารถพัฒนาความรู้ […]

Scots College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Scots College เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วน Year 1 – 13 ที่รับทั้งนักเรียนประจำและไปกลับ ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 900 คน และมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 45 คน Scots College เปิดสอนในระบบ IB (International Bacc […]

Sevenoaks School

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Sevenoaks School โรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่รับทั้งนักเรียนประจำและนักเรียนไปกลับ โรงเรียนนี้มีพื้นที่ประมาณ 100 เอเคอร์ ตั้งอยู่ถัดจาก Knole Park รับนักเรียนตั้งแต่ อายุ 11-18 ปี โรงเรียนนี้มีส […]

South Otago High School

High Schools in Dunedin
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

South Otago High School ก่อตั้งในปี 1926 เป็นโรงเรียนรัฐบาลเปิดรับนักเรียนชาย – หญิง ตั้งแต่ Year 9 – 13 ในปัจจุบันมีนักเรียนโดยประมาณ 550 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติประมาณ 15 – 20 คน บ […]

St Andrew’s Prep School

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

St Andrew’s Prep School ก่อตั้งในปี 1877 ตั้งอยู่ในบริเวณที่สวยงามในเมือง Eastbourne ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลที่มีความสงบและปลอดภัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ โดยโรงเรียนเปิดรับนักเรียน […]

St Bede’s College

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St Bede’s College หนึ่งในโรงเรียนชายล้วนชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 ทั้งแบบนักเรียนประจำ และไป-กลับ โรงเรียนคาทอลิกแห่งนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ […]

St Edmund’s College

Boarding Schools in East of England
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

St Edmund’s College ก่อตั้งในปี 1568 โดยถือเป็นโรงเรียนคาทอลิคที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง โรงเรียนเปิดรับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 11 – 18 ปี โดยปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 830 คน เป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ […]

St Edmund’s School

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

St Edmund’s School ก่อตั้งขึ้นในปี 1749 เปิดรับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่อายุ 3 – 18 ปี และเปิดรับนักเรียนประจำตั้งแต่อายุ 7 – 18 ปี มีนักเรียนทั้งสิ้น 526 คน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 90 คน เปิดการสอ […]

St John’s College

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

St John’s College ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1908 ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลทางทิศใต้ของประเทศอังกฤษ ณ เมืองเล็กๆ ที่ชื่อเซาท์ซี (Southsea) ในเขตเมืองทหารเรือของพอร์ทสมัธ (Portsmouth) ที่ตั้งของโรงเรียนนั้นเป็น […]

St Kevin’s College

High Schools in Timaru + Oamaru
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St Kevin’s College เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1927 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 9 – 13 ตั้งอยู่ในเมือง Oamaru ฝั่งตะวันออกของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ St Kevin’s College เ […]

St Mary’s School

Boarding Schools in East of England
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

St Mary’s School ก่อตั้งขึ้นในปี 1898 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 4 – 18 ปี และเปิดรับนักเรียนประจำหญิงตั้งแต่อายุ 11 – 18 ปี เป็นโรงเรียนขนาดกลาง โดยมีนักเรียนประมาณ 600 คน และมีนักเรียนไทยประมาณ 7 คน […]

St Michael’s College

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

St. Michael’s College เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและไป-กลับ เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี 1990 St. Michael’s College เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงทำให้คุณครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน […]

St Paul’s Collegiate School

High Schools in Hamilton
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St Paul’s Collegiate School เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป โดยในระดับชั้น Year 9 – 10 เปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย และในระดับ Year 11 – 13 เปิดรับนักเรียนชายหญิงและเป็นโรงเรียนสหศึกษาในช่วงชั […]

St. Croix Lutheran Academy

High Schools in Minnesota
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

St. Croix Lutheran Academy ก่อตั้งเมื่อปี 1958 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 ถึงเกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 500 คน มีอัตราส่วนนักเรียนต่อคุณครูเพีย […]

St. Margaret’s College

High Schools in Christchurch
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

St. Margaret’s College โรงเรียนคริสเตียนหญิงล้วนเก่าแก่ในเมืองไครซ์เชิร์ช ก่อตั้งในปี 1910 มุ่งเน้นให้นักเรียนเก่งทั้งด้านวิชาการ เป็นคนดีของสังคม และเป็นเด็กที่มีความสุข โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนห […]

Stowe School

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Stowe school เป็นโรงเรียนแห่งความภาคภูมิใจใน Buckingham ประเทศอังกฤษมานานนับ 94 ปี เปิดให้การศึกษากับนักเรียนที่มีอายุ 13 – 18 ปี โรงเรียนแห่งนี้เน้นที่ความแตกต่างด้วยบรรยากาศสุดหรูราวกับพระราชว […]

Takapuna Grammar School

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Takapuna Grammar School หนึ่งในโรงเรียนสหศึกษาชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งในปี 1927 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 1,700 คน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 200 คน เปิดรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนตั้งแต่ Y […]

Taunton School International

Boarding Schools in South West
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Taunton School International ก่อตั้งในปี 1847 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 1,000 คน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 250 คน ที่โรงเรียน Taunton School นั้นแบ่งออกเป็น 2 โรงเรียนหลักคือ Taunton School และ Tau […]

Taupo College

High Schools in Taupo
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Taupo College เป็นโรงเรียนประจำขนาดกลาง ประเภทสหศึกษาและแบบไป-กลับ (Day School) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี หรือ Year 9 – 13  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดประม […]

Tettenhall College

Boarding Schools in West Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Tettenhall College ก่อตั้งในปี 1863 เปิดรับนักเรียนชายหญิงอายุตั้งแต่ 11 – 18 ปี โดยปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 385 คน และเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 60 คน ภายในโรงเรียนประกอบไปด้วยแคมปัสที่สวยงามในหมู่บ้ […]

The Greater Victoria School District

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

มลฑลบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) คือมลฑลที่มีชื่อเสียงมากที่สุด โดยมีเมือง วิกตอเรีย (หรือเกาะวิกตอเรีย – Victoria) ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศ ซึ่งเกาะวิกตอเรียก็อยู่ไม่ไกลจากฝั่งแผ่นดินใหญ่ […]

The Leys School

Boarding Schools in East of England
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

The Leys School แห่งเคมบริดจ์ มีชื่อเสียงมากในด้านวิชาการและการสอนให้นักเรียนมีกระบวนการคิดแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาการศึกษาของตัวบุคคลอย่างเป็นเลิศ ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ปีพ […]

Thornton Academy

High Schools in Maine
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Thornton Academy ก่อตั้งเมื่อปี 1811 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภท Boarding/ Day School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เกรด 6 ถึง เกรด 12 โดยมีนักเรียนทั้งโรงเรียนประมาณ 1,500 คน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติ 150 คน และ […]

Timaru Boys’ High School

High Schools in Timaru + Oamaru
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Timaru Boys’ High School เป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วน ก่อตั้งขึ้นปี ค.ศ. 1880 ตั้งอยู่ในเมือง Timaru ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ มีนักเรียนประมาณ 650 คนและเปิดรับนักเรียน Year 9 […]

Timaru Girls’ High School

High Schools in Timaru + Oamaru
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Timaru Girls’ High School เป็นโรงเรียนหญิงล้วน อยู่ในเมือง Timaru ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1880 เปิดรับนักเรียนชั้น Year 9 – 13 โดยมีคำขวัญของโรงเรียนคือ “ความรู้คือพลัง” ทางโรงเรียนได้เปิด […]

Trent College

Boarding Schools in East Midlands
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Trent College อีกหนึ่งโรงเรียนประจำชื่อดังของประเทศอังกฤษ ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องมายาวนานกับประเทศไทย โดยโรงเรียน Trent College เป็นโรงเรียนที่มีศิษย์เก่าคือสามพี่น้องตระกูลปราโมช ได้แก่ หม่อมราชวง […]

Vernon School District

High Schools in Alberta
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

เวอร์นอนเป็นเมืองที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองที่สวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ภูเขา แม่น้ำและทะเลสาบ ล้อมรอบด้วยทะเลสาบคาลามัลกา ทะเลสาบโอคานากัน และ ทะเลสาบสวอนเลค เมืองเวอร์นอนมี 4 ฤดูและมีกิจกรรมสันทน […]

Waimea College

High Schools in Nelson
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Waimea College เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เปิดรับนักเรียนชายและหญิงตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 1957 ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความสวยงามของธรรมชาติอย่างเมือง Nelson ซึ่งอยู่ท […]

Wakatipu High School

High Schools in Queenstown + Wanaka + Alexandra
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wakatipu High School เป็นโรงเรียนสหของรัฐ 1 ใน 10 โรงเรียน ที่ได้คะแนนสูงสุดจากการจัดอันดับของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศนิวซีแลนด์ สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ 13 – 18 ปี และมีนักเรียนมากกว่า 850 คน เป […]

Wanganui Collegiate School

High Schools in Wanganui
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wanganui Collegiate School เป็นโรงเรียนประเภท Stated Integrated School ก่อตั้งในปี 1852 ซึ่งมีประวัติมายาวนาน และสร้างบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่าออกไปทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศจำนวนมากมาย แต่เดิม Wanganui Co […]

Wellington College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wellington College เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐบาลสำหรับนักเรียนชายอายุระหว่าง 13 – 18 ปี เปิดสอนตั้งแต่ชั้น Year 9 – 13 เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ก่อตั้งเมื่อปี 1867 โดยเน […]

Wellington East Girls’ College

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wellington East Girls’ College เป็นโรงเรียนหญิงล้วนของรัฐ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2468 ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาวิคตอเรีย ใจกลางเมือง Wellington ถูกห้อมล้อมไปด้วยสวนสาธารณะ ให้บรรยากาศที่ร่มรื่น สามารถม […]

Wellington High School

High Schools in Wellington
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Wellington High School เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี 1886 เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13 – 18 ปี หรือในระดับ Year 9 – 13 เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมของเมือง Wellington เพียงไม่กี่แห่งที่ […]

Westonbirt School

Boarding Schools in South West
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Westonbirt School ก่อตั้งในปี 1928 ตั้งอยู่ที่เมือง Tetbury และเปิดรับนักเรียนหญิงล้วนตั้งแต่อายุ 11 – 18 ปี โดยในปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 346 คน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติ 56 คน Westonbirt School เป็นโร […]

Whangaparaoa College

High Schools in Auckland
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์

Whangaparaoa College เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 7 – 13 โดยโรงเรียน Whangaparaoa College ก่อตั้งในปี 2005 มีนักเรียนประมาณ 1,500 คน และมีเด็กนักเรียนต่างช […]

Woldingham School

Boarding Schools in South East
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ

Woldingham School ก่อตั้งในปี 1842 ตั้งอยู่ที่เมือง Surrey แถบชานเมืองลอนดอนไปทางทิศตะวันออก ห่างจากสนามบิน Heathrow ประมาณ 45 นาที เปิดรับนักเรียนหญิงอายุตั้งแต่ 11 – 18 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 5 […]