เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Aldergrove Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Aldergrove Community Secondary School เป็นโรงเรียนรัฐบาลตั้งอยู่ใน Langley ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตที่มีผลสอบสูงที่สุดในมณฑล British Columbia ก่อตั้งในปี 1958 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 9 – 12 มีนัก […]

Betty Gilbert Middle School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Betty Gilbert Middle School เป็นโรงเรียนระดับมัธยมต้น ประเภทสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 6 – 8 โรงเรียนมุ่งเน้นที่จะพัฒนานักเรียนในด้านการศึกษา รวมถึงทักษะการเรียนรู้ทางด้านอารมณ์และสังค […]

Brookswood Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Brookswood Secondary School ก่อตั้งในปี 1973 เป็นโรงเรียนมัธยมในเขต Langley มณฑล British Columbia เปิดรับตั้งแต่ Grade 8 – 12 ในแต่ละปีจะรับเด็กนักเรียนประมาณ 1200 คน Brookswood มีจุดมุ่งหมายในก […]

Burnsview Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Burnsview Secondary School เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ก่อตั้งในปี 1972 มีนักเรียนจำนวน 800 คน และนักเรียนต่างชาติ 80 คน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 8 – 12 โรงเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนอันเงียบสงบของเ […]

เรียนต่อมัธยมศึกษาในประเทศแคนาดา - Charles Bloom

Charles Bloom Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Charles Bloom Secondary School เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดรับรับนักเรียนในระดับชั้น Grade 7 – 12 ปัจจุบันมีจํานวนนักเรียนจำนวน 325 คน ถือเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่าโรงเรียนอื่นๆในเขตเวอ […]

Clarence Fulton Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Clarence Fulton Secondary School เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียวในบริติชโคลัมเบียที่ใช้ระบบภาคการศึกษาแบบ 4 ภาคการศึกษา ดังนั้นนักเรียนจะลงเรียน 2 วิชาต่อภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10 สัปดาห์ […]

Crowther Memorial Junior High School

High Schools in Alberta
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Crowther Memorial Junior High School เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดรับนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่ Grade 7 – 9 มีนักเรียนจำนวนกว่า 600 คน โรงเรียนเชื่อว่าการดูแลเอาใจใส่ภายในโรงเรียนเป็นพิเศษ นั้ […]

D.W. Poppy Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

D.W. Poppy Secondary School เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 8 – 12 โดยชื่อโรงเรียนนั้นถูกตั้งชื่อตาม Mr. David William Poppy, Jr. ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเขต Langley ในช่วงปี 1967-1 […]

Delta Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Delta Secondary School เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและใหม่ที่สุดในเขตการศึกษาเดลต้า รัฐบริติช โคลัมเบีย โดยตั้งอยู่ในชุมชนอันเงียบสงบของเมืองแลดเนอร์ ก่อตั้งในปี 1926 มีนักเรียนจำนวน 1,600 คน นักเรียนต่า […]

Delview Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Delview Secondary School เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เล็กที่สุดในเขตการศึกษา ก่อตั้งในปี 1969 มีนักเรียน 800 คน และนักเรียนต่างชาติ 50 คน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 8 – 12 โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเ […]

Drumheller Valley Secondary School

High Schools in Alberta
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Drumheller Valley Secondary School เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล เปิดรับนักเรียนชาย-หญิงตั้งแต่ Grade 7 – 12 ตั้งอยู่ใจกลางรัฐ Alberta โรงเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และนำเสนอโปรแกรมการเรียนที่ห […]

Esquimalt High School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Esquimalt High School เป็นโรงเรียนรัฐบาลตั้งอยู่ในเขตการศึกษาเมืองวิคตอเรีย มณฑล British Columbia เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 9 – 12 ปัจจุบันมีนักเรียน 650 คน ที่โรงเรียนนี้ นักเรียนจะได้เรียนร […]

H.D. Strafford Middle School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

H.D. Stafford Middle School ตั้งอยู่ในเมือง Langley เป็นโรงเรียนสหศึกษา โดยมีนักเรียนในระดับชั้น Grade 6 – 8 ประมาณ 580 คน ทางโรงเรียนนั้นได้ออกแบบการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ ที่อยู่ใน […]

Hatzic Middle School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Hatzic Middle School โรงเรียนสหศึกษา ในเปิดรับตั้งแต่ Grade 7 – 9 มีนักเรียนจำนวน 650 คน โรงเรียนมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ B.C. Ministry of Education Curriculum โดยโดดเด่นทางด้านวิชาการ ศิล […]

Heritage Park Middle School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Heritage Park Middle School เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในเปิดรับตั้งแต่ Grade 7 – 9 มีนักเรียนจำนวน 650 คน โรงเรียนมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ B.C. Ministry of Education Curriculum โดยมีจุดมุ่งหมายใ […]

Kalamalka Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Kalamalka Secondary School เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษา เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับเกรด 8-12 มีนักเรียนทั้งหมด 720 คน เป็นโรงเรียนเดียวในเขตการศึกษาเวอร์นอนที่เปิดให้มีการเรียนการสอนแบบ Advanced Place […]

Lambrick Park Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Lambrick Park Secondary School เป็นโรงเรียนที่มีประวัติยาวนานและมีชื่อเสียงอย่างมากในด้านกีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี ในปี 2014 ได้รับรางวันชนะเลิศ British Columbia Champions in Sr. Girls Volleyball and Sr […]

Langley Fine Arts School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Langley Fine Arts โรงเรียนศิลปะที่มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนออกมาอย่างเต็มที่ในหลากหลายศาสตร์ อาทิ Visual Arts, การเต้น, การละคร, ดนตรี, การถ่ายภาพ และการเขียน โดยนักเรียนที่นี่จะได้เรียนวิชาทั […]

Langley Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Langley Secondary School ก่อตั้งขึ้นในปี 1948 โดยชื่อเดิมคือ Langley High School และถือเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดประจำเมือง Langley จนกระทั่งเปลี่ยนชื่อมาเป็น Langley Secondary School […]

Luther College High School

High Schools in Regina
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Luther College High School เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีอายุกว่าร้อยปี ก่อตั้งในปี 1913 โรงเรียนเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 9 – 12 โดยมีนักเรียนจำนวน 450 […]

Mission Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Mission Secondary School โรงเรียนสหศึกษา เปิดรับตั้งแต่ Grade 10 – 12 มีนักเรียนจำนวน 1,300 คน โรงเรียนมีการเรียนการสอนหลากหลายหลักสูตร ทั้งหลักสูตรของ B.C. Ministry of Education Curriculum นอกจ […]

Mount Douglas Secondary

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Mount Douglas Secondary เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 9 – 12 โดยมีนักเรียนประมาณ 1,050 คน โรงเรียนเป็นโรงเรียนรัฐบาล เปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง […]

North Delta Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

North Delta Secondary School เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ก่อตั้งในปี 1957 มีนักเรียนจำนวน 1050 คน และนักเรียนต่างชาติ 30 คน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 8 – 12 ที่โรงเรียนจะสอนแบบระบบแบ่งภาคการศึกษา ซึ […]

Oak Bay High School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Oak Bay High School เป็นโรงเรียนระดับมัธยมรัฐบาลประเภทสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 9 – 12 โดยมีนักเรียนประมาณ 1,150 คน โรงเรียนมีชื่อเสียงในด้านวิชาการ โดยเฉพาะวิชาวรรณคดีอังกฤษวิทยาศาสต […]

Prairie Christian Academy

High Schools in Alberta
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Prairie Christian Academy เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม เพื่อบรรลุไปสู่จุดมุ่งหมายที่จะสร้างผู้นำที่ดีในอนาคต มีหลักสูตรวิชาให้เลือกหลากหลายอาทิเช่น ด้านศิลปะ การกีฬา และศูนย์ศึก […]

R.E. Mountain Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

R.E. Mountain Secondary School เป็นเพียงโรงเรียนเดียวในเขตการศึกษา Langley ที่นำเสนอหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนอายุ 16-19 ปี หรือรับตั้ […]

Reynolds Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Reynolds Secondary School เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา ก่อตั้งในปี 1967 เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 9 – 12 โดยมีนักเรียนประมาณ 1,100 คน โรงเรียนมีชื่อเสียงในด้านวิชาการ โดยมีวิชาให้เลือกเรีย […]

Sands Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Sands Secondary School หนึ่งในโรงเรียนมัธยมสหศึกษาของ Delta School District ตั้งอยู่ย่านชานเมืองซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัยของชาวเมืองนอร์ธเดลต้า เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษามีนักเรียนประมาณ 800 คน และเป็นนั […]

Seaquam Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Seaquam Secondary School เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา ก่อตั้งในปี 1977 มีนักเรียนประมาณ 1,300 คน และนักเรียนต่างชาติประมาณ 65 คน โรงเรียนนี้มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีนักเรียนที่เรียนจบแล้วได้รั […]

South Delta Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

South Delta Secondary School ก่อตั้งในปี 1973 เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีนักเรียนประมาณ 1,400 คน และนักเรียนต่างชาติประมาณ 130 คน โดยโรงเรียนมีความโดดเด่นในด้านการศึกษา นักเรียนที่เซาท์เดลต้าสามารถทำคะแนนก […]

Spectrum Community School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Spectrum Community School เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 9 – 12 โดยมีนักเรียนประมาณ 1,150 คน โรงเรียนมีชื่อเสียงในด้านวิชาการ โดยเฉพาะวิชาวรรณคดีอังกฤษวิทยาศาสตร์ แ […]

Strathmore High School

High Schools in Alberta
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Strathmore High School เป็นหนึ่งในโรงเรียนของกลุ่มรัฐบาล Golden Hill School Division เปิดรับนักเรียนทั้งชาย-หญิง ตั้งแต่ Grade 10 – 12 จำนวนนักเรียนโดยประมาณ 750 คน โรงเรียนมีโปรแกรมทางการศึกษาท […]

Three Hills School

High Schools in Alberta
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Three Hills School เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนโดยประมาณ 500 ตั้งอยู่ในเมือง Tree Hills อันเงียบสงบ และปลอดภัย แห่งรัฐ Alberta มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าท […]

Vernon Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Vernon Secondary School เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในเขตการศึกษานี้ เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับเกรด 8 – 12 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 930 คนรวมนักเรียนต่างชาติกว่า 30 คน มีความโดดเด่นในเ […]

W.L. Seaton Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

W.L. Seaton Secondary School ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1949 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระบบ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส (French Immersion) ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งเดียวของเมือง […]

Walnut Grove Secondary School

High Schools in British Columbia
โรงเรียนมัธยมที่ประเทศแคนาดา

Walnut Grove Secondary School เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สุดของเขตการศึกษา Langley และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดของ Vancouver มีนักเรียนกว่า 2,000 คน โรงเรียนให้ความสำคัญกับการเรียนเรียนรู้ทางด้านวิ […]